DİLİMİZ-1

Dirوَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللّهُ مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن يَشَاء وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤﴾İbrahim“Biz, HİÇBİR PEYGAMBERİ kendi toplumunun dilinden başkasıyla göndermekk ki (emroluklarını) onlara açık seçik anlatsın Bunun ardından, Allah dilediğini saptırır, dilediğini de iyiye ve güzele kılavuzlar. Azîz'dir, Hakîm'dir O!(((Yüce Allah, peygamber hangi kavimden ise onlara iyice açıklasın diye mesajı o kavmin diliyle göndermiştir. Kur’an’ı tebliğ etmekle görevli Hz. Peygamber ve kavmi Arap olduğu için Kur’an Arapça olarak gönderilmiştir. Fakat bu durum, onun sadece Araplar’a indirilmiş olduğunu göstermez. Nitekim onun ilgi alanının evrensel ve bütün insanlığa hitap ettiğini gösteren birçok âyet mevcuttur (Bakara 2/185; Âl-i İmrân 3/138; Sebe’ 34/28).-Kaynak: Kur’an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 303))*

Adeta mezarı kazılan bu konu üzerine çok kalemler harekete geçti, sözler söylendi, teklifler yapıldı ama netice şu andaki durum maalesef. Gazeteci Hüseyin ÖZTÜRK’ün dediği gibi;”Dünyada Türkçeden başka kavga konusu yapılan bir ana dil olmadığı gibi dili tahrib edilen bir dil de yoktur.Türkçe, kendi özyurdunda tahribe uğramış tek ana dildir.Haliyle diliyle kavgalı bir toplum oluşumuz sebebiyle edebiyatımız da kavgalıdır, acıdır ki yüzyıldır ötelenmektedir” (1)*

D.MEHMET DOĞAN:Türkçenin Cumhuriyet’ten sonra “RESMİ DİL” veya “DEVLET DİLİ” haline getirildiğini sanırlar oysa 1876 da yürürlüğe konulan ilk KANUN-I ESASİ’ (1876 -Madde:18: Tebaai Osmaniyenin hidematı devlette istihdam olunmak için devletin lisan-ı resmisi olan Türkçeyi bilmeleri şarttır.) de bu hüküm yer almıştır. (2)*

GÖKALP’e göre,”Türkleri İslamiyet’e bağlayan Arapça ve Farsça kelimeler atılmalı. Ve yeni lisanda yerlerine yeni kelimeler uydurulmalıydı” (3)*

DİL ÇOK ÖNEMLİMuharrir merhum ERGUN GÖZE, dilin önemi konusunda bir misal verir:ROMA senatosunda İmparator sert bir hitabede bulunur.Bir ara senatörler üzerindeki otoritesini denemek için cümleleri arasına uyduruk yabancı keşme sıkıştıryor.Bu yabancı kelimeyi birkaç defa tekrar ediyor.O zaman senatör MARCELLUS’un haykırışı salonu çınlatıyor:

-SEZAR! Dilimize saygıngöster.Bu haklı hitabın karşısında KAPİTO isminde saray mensubu bir dalkavuk:MARCELLUS diyor. Evet, bu kelime memleket dilinden değildir. Mademki ROMA İMPERYOMUNUN şanlı sahibi SEZAR’ın ağzından çıkmıştır, artık memleketli olmuştur.

Salona çöken ağır sükûtu MARCELLUS’un sesi tekrar yırtıyor:

KAPİTO yalan söylüyor. SEZAR SEN; değil bir kişiye, istersen bin kişiye ROMA VATANDAŞLIĞI sıfatı verir, onları ROMAL’ı yaparsın. Amma bir tek yabancı kelimeyi dilimize sokamaz, ROMAL’ı yapamazsın (4)*

İsmail ÖZ- Şengül YİĞİT (Davranış Bilimleri Uzmanı):“Benim en çok derdim; DİLİMİZ.Herkes ağzına geleni boca ediyor. Sonra halletmek çok zor oluyor” (5)*

“KAMUS, NAMUSTUR” dermiş merhum Cemil MERİÇ.(6)*

Prof. Dr. İlhan SEZER: BİLİM ZİHNİYETİ;

1-Akademik ortam

2-Fikir ve Düşünce ortamı

3-Yayın ortamıDiyebileceğimiz üç sacayağı üzerinde oluşur ve olgunlaşır. Bu üçayak üzerinde “BİLİM” in pişirileceği “SAC” ise “D İ L “dir.(7)*Meşhur bir ASUR kralı, çok kızdığı ülke için,”VARAYIM ONLARIN DİLLERİNİ BOZAYIM DA YOK OLSUNLAR.” Demiş.(8)*

Türker ALKAN:“Çinli bilge KONFUÇYÜS: “Bir devleti yıkmak için önce dilini bozun.” (9)*

Hacer KAHRAMANOĞLU:Alman filozof HEİDGER, dili insanın evine benzetiyor.Ona göre bir ev nasıl ki bir insanı dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı koruyorsa dil de insanların ya da milletlerin duygu ve düşünce hayatlarını korur. (10)*

ALİ SAYDAM:“Altını çizmekte yarar görüyoruz. “Devletin temeli millî kültür” ise; millî kültürün temeli de millî dildir. Dilini kaybeden bağımsızlığını, ülkesini yani her şeyini kaybeder.” (11)*

Ziya KAZICI (İsparta İ.H.O.Meslek Dersleri Öğretmeni):

 Tarihte yaşamış ve yaşamakta olan milletler kendi dillerini kolay, kolay terk etmezler. Onlar için dil herhangi bir mal ve mülkten daha kıymetlidir.Gelecek nesilleri için bunu bir miras olarak bırakırlar. Çünkü nesiller arasında ilişik ve bağın ancak dil sayesinde olacağını bilmeyen hiçbir millet tasavvur olunamaz.

 Rus işgali altında üç dört yüz sene yaşamış Doğu Avrupa milletlerinin lisanları hâlâ, bütün baskılara rağmen dillerini muhafaza etmektedir.

 Rus esaretinde bulunan Türkler de Rus alfabesine geçtikleri halde dilleri yine Türkçe veya onun başka bir şivesi olarak dimdik ayakta durmaktadır.

Yahudiler kendi dillerini unutmadılar. Yurtsuz yaşayan ve dünyanın her tarafına dağıldıkları halde yegâne anlaşma ve tanışma vasıtası dil olmuştur.(Sayfa:19)Tarihte önemli bir mevkii olan milletler dillerinden vaz geçmezler (Sayfa:20) (12)*

ERTUĞRUL DÜZDAĞ:“Dil olmadan din olmazDİL DEVRİMİ, DİN ile alakamızı kesip, yeni bir dünyaya adım atmamız için yapıldı. Ama o dünya bize uygun muydu? Değildi. Olmadığı için de bu günlere geldik.Lokomotif başka yere, vagonlar başka yere gider.Şimdi inşaallah lokomotifle vagonlar aynı yere doğru gitmeye başladı.Fakat yol arızalı. Sabotajlar falan var, onları gidermek lazım” (13)*

ŞEYHU’L-İSLAM Mustafa SABRİ EFENDİ, daha 1940’ lı yıllarda, Türk dilinin, onu zenginleştiren kelimelerin atılıp, yerine; geçmişi olmayan, sığ, basit kelimelerin konularak fakirleşmesi neticesinde, bir gün gelip,”İLİM DİLİ “ olmaktan çıkarak, yerini İNGİLİZCE’YE bırakacağını basiret ve isabetle tespit etmiştir. (14)*

Türkolog Prof.CARLİER,Türk dili üzerine yapılan tahribat karşısında küçük dilini yutarak:“Biz bunu sömürgelerde uyguladık. Onlar da kimliklerini, kişiliklerini yitirdiler” (15)*Renk - renk hatıralarım oda - oda silindiAnne kokan bir Türkçem vardı o da silindi                          N.F. KISAKÜREK (16)

*Prof. FARUK BEŞER

• ŞEKSPİR'in (ö. 1616) eserlerinde 35 bin kelime kullandığı söylenir.

Buna karşılık geçen asrın en büyük Arap edipleri olan Taha Hüseyin, Ahmed Emin ve Seyyid Kutup gibi müelliflerin eserleri 12 bin civarında kelime içerir.

• Bizimkileri sorarsanız Türkçeyi en iyi kullananlardan biri olan Peyami Safa'nın 6 bin yüz kelimesi varmış.

• Nutuk'taki kelime sayısı da bu civardadır.

• Cumhuriyetle birlikte Türkçenin budanması sebebiyle Osmanlı kültürü almamış yazarlarımızdan 4-5 bin kelimeyi geçebilenin bulunduğunu sanmıyorum. 

• Hem Nutuk hem de Peyami Safa'nın eserleri Osmanlı Kültürünün ürünüdürler. Necip Fazıl ve Cemil Meriç de öyle. (17)*

Kaşgarlı MAHMUD’un değerli eseri “DİVAN-I LUGAT’İT-TÜRK” 1071-1074 yıllarında Araplar’a Türkçe öğretmek amacıyla yazıldı.Türkçe’nin koşu atları gibi “Arapça ile yarış edebileceğini. Türk dilinin zenginliğini her türlü duygu ve düşüğnceyi anlatmaya elverişli bulunduğunu ortaya koydu. (18)*

Prof. Dr. Teoman DURALI:“DİLİMİZE zerrece saygımız yok ve bu saygısızlık gittikçe artıyor.TÜRKÇEYİ şâd kılalım.(19)*

(NOT: Dilini dert edinenlerle hasbihal etmiş olmak için çok önemli meseleyi paylaşmaya devam edeceğiz-

AY. ÇA. 19 MAYIS 2022—Tavşanlı)

****0*****

1. 23.07.2020- YENİAKİT

2. D.Mehmet DOĞAN-Yüzyılın Soykırımı – 1.ŞUBAT 2006-Sayfa:319

3. Mehmet Hasan BULUT – Yeni Dünyanın Kurtları-  İstanbul Mayıs 2016-IQ Kültür Sanat Yayıncılık-Sayfa:115

4. FEDÂΗEYLÜL 1966- Sayı:34-Cilt:3-Sayfa:13

5. AKİT TV-09 OCAK 2021—Saat:11.15

6. Fatih OKUMUŞ –Gerçek Hayat- Sayı:31- Sayfa:15

7. Ahmet YESEVÎ Üniversitesi Haber Bülteni- Sayı:10 - Eylül 1999-Sayfa:8

8. Gürbüz AZAK- Dünyayı Ölüler Yönetir - Aralık 1997- Sayfa:141

9. Türker ALKAN -  11.12. 1999  - RADİKAL 10. ANADOLU GENÇLİK - Haziran 2005 -Sayfa:53

11. 16 MAYIS 2020 - YENİ ŞAFAK GAZETESİ

12. Ziya KAZICI (İsparta İ.H.O.Meslek Dersleri Öğretmeni)-Kur’an-ı Kerim ve Garp Kaynaklarına Göre HIRİSTİYANLIK –Bahar Yayınları:26-İst.1971-Sayfa: Yukarıda belirtildi

13. Aydın BAŞAR– İRFAN YOLCULUĞU- Asalet yayınları:29- 1.Baskı İst. Aralık 2020-Sayfa:412

14. A.Ulvi KURUCU-Hatıralar-2- M.ERTUĞRUL DÜZDAĞ  -İzmir 2008-Sayfa:61

15. GERÇEK HAYAT-1039. SAYI -21-27 EYLÜL 2020/39-Sayfa: 01

16. Prof. Dr. Mustafa KARA- Gençlerle Gönül Gönüle -BİHMED-İst.2012-Sayfa:21

17. 02 MART 2014 - YENİ ŞAFAK

18. 17 EKİM 1999-STAR Gazetesi Pazar eki

19. Prof. Dr. Teoman DURALI ile Konuşmalar- Editör: Kemal ÖZER-Gerçek Hayat Yayın Yönetmeni- OCAK 2022- Gerçek Hayat Dergisinin 1075.ci sayısının hediyesidir. Sayfa:5  (Ayrıca 97.ci sayfa)


Paylaş: 

Okur Yorumları

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: ip adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle pa ylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.

Yorum Yaz