Aday adayı trafiği hareketleniyor

Seçimlere doğru, aday adaylığı trafiği Kütahya’da da hareketlenirken, halkın da milletvekillerinden vasıflarla ilgili beklentileri yükseldi.

Ancak, kanunlara bakılırsa, milletvekillerinin görevi ; kanun,

Kütahya’da halkın, geçmiş dönemle ilgili kanaatlerine bakılırsa; yaptığımız küçük çaplı bir sözlü yoklamaya göre;

1- En kolay ulaşılan ve iletilen her soruna karşı ilgili görünen milletvekili kimdi?

MHP Milletvekili Ahmet Erbaş Kütahya halkının en kolay ulaşarak, taleplerini iletebildiği Milletvekili olmuş.

En çok il merkezi, ilçeler ve köylere ziyarette bulunup, halkı dinleyen milletvekili yine Ahmet Erbaş görünüyor.

Kütahya’nın Ak Parti Milletvekilleri ise, sanırım pek başlarını kaldıramamamışlar yoğunluktan.

Aslına bakılırsa da, milletvekillerinin anayasada belirtilen görevleri arasında bölgesinin, halkın talepleri konusunda bir madde yok. Uygulamada ise; milletvekilleri, tayinler, atamalar, kurumsal her tür işler, hatta bazen hastane randevuları, görevde yükselmeler ………. daha pek çok iş konu milletvekillerinin etkisi ile gerçekleşebiliyor.

Anayasamızda milletvekili görevleri ya da yetkileri diye bir bölüm bulunmamaktadır. Ancak milletvekili görevleri ve yetkileri meclisin görev ve yetkileri bölümünde detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Milletvekillerinin temel vazifeleri ve yetkileri şunlardır:

• Kanun koymak, değiştirmek veya kaldırmak.

• Bakanlar Kurulunu ve Bakanları denetlemek.

• Bakanlar Kuruluna belli bazı konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek.

• Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek.

• Para basılmasına karar vermek.

• Savaş ilanına karar vermek.

• Milletler arası antlaşmaların onaylanmasını onaylamak.

• TBMM’nin üye tamsayısının beşte üçlük çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek.

• Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek.

Uygulamada, milletvekilleri bir ilin Ankara’daki kapıları. Bu durumdan da hem kurumlar, hem halk, hem de milletvekilleri memnun görünüyor. İllerde ve ilçelerde belediyeler dışındaki kurumlarda devlet memurlarının atamaları, tayinleri, görevlerde yükselmelerinde milletvekillerinin etkisi olabiliyor.

Diğer yanda milletvekili bölgesine, büyük projeleri, yatırımları, şehirlerin gelişmesine katkı sağlayacak girişimleri, şehri canlandıracak büyük çaplı organizasyonları da özel çabalarıyla yönlendirebiliyor.

PEKİ KÜTAHYA İÇİN KÜTAHYA MİLLETVEKİLLERİ NELER YAPILABİLİR?

Kütahya çok özel bir il. Dünyanın çağında en büyük devletlerinden biri olan FRİGYA Kütahya sınırlarında, Osmanlı devletinin kurulduğu topraklar da Kütahya sınırlarında, Kurtuluş savaşının zaferle sonuçlandığı Topraklar da Kütahya sınırlarında.

Dünyanın en kıymetli ve stratejik madeni BOR Kütahya’da üretiliyor.

Daha pek çoğunu Artuk çocuklar da biliyor. Ama artık bunlarla öykünüp durmaktan öteye geçilmeden bir fark yaratılması mümkün değil.

Termal kaynaklar var , doğal güzellikler var, tarihi cazibeler var, Ancak bu kaynakları bir bütün halinde dünyanın ender ziyaret merkezi haline getirecek projeleri yok.

KÜTAHYA’nın bütün bu değerlerin farkında olan, projeleri harekete geçirecek vizyona sahip, kültürel ve entellektüel birikimi olan milletvekili adaylarına ihtiyacı var. Uluslararası alanda bu değerleri duyuracak adaylara ihtiyacı var.

Her ne kadar görev tanımlarında olmasa da, gelişen illerin gelişmelerinde milletvekillerinin büyük öncülüğü ve lokomotif etkisi olduğu ortadadır.

Gerçekten hizmet etmek için, çıkan adaylar tabiiki de bu misyonu ve vizyonu içselletirdiklerinde, fark yaratabilecek bir ekibi ve programı oluşturabilirler.

Dileğimiz, hizmet aşkıyla göreve talip olan adayların dosyalarıyla, Projeleriyle, ekipleriyle, öne çıkmaları, partilerin de en donanımlı adayları seçmeleri.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Fatma Selma Kocabaş AYDIN - Mesaj Gönder