ALTINTAŞ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

ALTINTAŞ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KIZILDAĞ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 507 KOD 2+589 KM, 507-2 KOD 2+101 KM, ASLANAPA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 203 KOD 6+637 KM,...

ALTINTAŞ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KIZILDAĞ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 507 KOD 2+589 KM, 507-2 KOD 2+101 KM, ASLANAPA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 203 KOD 6+637 KM, 206 KOD 4+966 KM ORMAN YOLLARINDA TOPLAMDA 16+293 KM YENİ YOL

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ALTINTAŞ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü Kızıldağ Orman İşletme Şefliği 507 Kod 2+589 Km, 507-2 Kod 2+101 Km, Aslanapa Orman İşletme Şefliği 203 Kod 6+637 Km, 206 Kod 4+966 Km Orman Yollarında toplamda 16+293 Km Yeni Yol yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/273064

1-İdarenin

a) Adı

:

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ALTINTAŞ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Hürriyet Mahallesi 30 Ağustos Caddesi 5 ALTINTAŞ/KÜTAHYA

c) Telefon ve faks numarası

:

02743112002 - 02743112182

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü Kızıldağ Orman İşletme Şefliği 507 Kod 2+589 Km, 507-2 Kod 2+101 Km, Aslanapa Orman İşletme Şefliği 203 Kod 6+637 Km, 206 Kod 4+966 Km Orman Yollarında toplamda 16+293 Km Yeni Yol

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Kızıldağ Orman İşletme Şefliği 507 Kod 2+589 Km, 507-2 Kod 2+101 Km, Aslanapa Orman İşletme Şefliği 203 Kod 6+637 Km, 206 Kod 4+966 Km Orman Yollarında toplamda 16+293 Km Yeni Yol
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Aslanapa ve Kızıldağ Orman İşletme Şeflikleri

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 185 (YüzSeksenBeş) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

19.03.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü İşletme Müdür Yardımcısı Çalışma Odası


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11/06/2011 tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ" 'de yer alan Benzer İş Guruplarından (A) ALT YAPI İŞLERİ İşlerden V. GRUP: Karayolları İşleri (Altyapı+Üstyapı)  İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Odaya Kayıtlı, Ruhsatlı Mühendislik Fakültelerinin İnşaat Mühendisleri ve Orman Mühendisleri bölümleri İş Deneyim Belgeleri Yerine Mezuniyet Belgelerini Sunabilirler.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr

Basın No ILN01994196

02 Mar 2024 - 00:05 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kütahya'nın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kütahya'nın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kütahya'nın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kütahya'nın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.