İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                                                                      13 KALEM DEZENFEKTAN           ...

                                                                                                                      13 KALEM DEZENFEKTAN

                                                                             İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
13 KALEM DEZENFEKTAN mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN          :              2024/235623
1-İdarenin
a) Adı     :              İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi               :               SARAY MAH. FATIH SULTAN MEHMET BULVARI 40 43100 MERKEZ KÜTAHYA MERKEZ/KÜTAHYA
c) Telefon ve faks numarası              :              2742236338 - 2742236183
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası             :                https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı     :              13 KALEM DEZENFEKTAN
b) Niteliği, türü ve miktarı  :              13 KALEM DEZEFEKTAN MALZEMESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer    :              Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü , Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi, Gediz Devlet Hastanesi, Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi, Yoncalı FTR Hastanesi, Kütahya ADSH, Tavşanlı ADSM
ç) Süresi/teslim tarihi         :              1.Talep yapan sağlık tesisleri tarafından KEP üzerinden gönderilen sipariş yazısına istinaden sipariş çekilen malzemeler 10(on)gün içerisinde teslim edilecektir. 2.Malzemenin acil olması durumlarında belirlenen süre beklemeden ara siparişler çekilebilecektir. 3. Talep yapan sağlık tesisleri tarafından KEP üzerinden gönderilen sipariş yazısına istinaden sipariş çekilen malzemeler 10(on)gün içerisinde 3 (üç) nüshalı irsaliye/fatura beraberinde teslim edilecektir. Ürünler irsaliyesiz/faturasız teslim alınmayacak, fatura ve irsaliye uyumlu olacaktır. Teslim edilen ürünlerin seri numaraları ve hangi seriden kaç adet teslim edildiği bilgileri ve ihale bilgileri irsaliye/fatura üzerinde bulunacaktır. Faturalar teslimatı yapılanlarca elden hastane depo sorumlularına teslim edilecektir. Mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde teslimat yapılmayacak ve kabul edilmeyecektir. Teslimat Muayene Kabul Komisyonu üyelerine yapılacaktır. (acil ihtiyaç durumlar hariç, komisyonca yapılan muayenede ürünün bir kısmının ya da tamamının hasarlı olduğunun tespiti halinde düzenlenen tutanakla birlikte firmaya resmi yazı ile KEP üzerinden bildirim yapılacak, bildirimden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde yüklenici firma ayıplı/kusurlu ürünü tamamlayacaktır. Yasal süre içerisinde tamamlanmayan idarece emanete alınmış ürünler iade edilecektir aksi halde doğacak sorumluluk yükleniciye aittir.
d) İşe başlama tarihi           :              Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati         :              07.03.2024 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)          :              KÜTAHYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
-Teklif edilen ürünler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olan ürünler için; Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin  veya cihazların satın alımlarında aday veya isteklilerin ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kayıt veya bildirimi aranması zorunludur. Aday veya isteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda ürünün tedarikçi firmasının bayi olduğuna dair ÜTS (Ürün Takip Sistemi)  kayıt ve bildirimi aranacaktır. Alımı yapılacak ürünlerin ÜTS (Ürün Takip Sistemi)   tedarikçi firma altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış olması şartı aranacaktır. Ürünlere ait  ÜTS (Ürün Takip Sistemi) çıktıları kalem numarası belirtilerek beyan edilen belgelerle birlikte sunulacaktır.
-Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olmayan ürünler için;  Tıbbi cihaz Yönetmelikleri uyarınca, herhangi bir ürünün veya cihazın Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olup olmadığına, üretim veya kullanım amacı çerçevesinde üreticiler karar vereceğinden teklif edilen ürünün ÜTS kapsamı dışında olduğunun iddia edilmesi halinde üretici veya ithalatçı tarafından düzenlenmiş Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmadığına dair beyan esas alınacağından söz konusu beyanın yeterlilik bilgileri tablosunda belirtilmesi zorunludur. Ayrıca; Biyosidal ürün kapsamında olan ürünler için Biyosidal ürün ruhsatnamesi sunulacaktır.
--İstenilen ürünün Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'nin 3. maddesinin (o) bendi kapsamında  Ürün Takip Sistemi (UTS)  kaydı bulunmalıdır. UTS kapsam dışı olduğu belirtilen parçalar imalatçı veya ithalatçı tarafından TİTCK'dan görüş istenerek idaremize bilgi verilecektir.
-İhalede teklif edilen malzemelerin güncel  ÜTS ile SUT eşleştirme tanımı yapılması zorunlu olup, bu tanımlama ihale tarihi veya daha önceki bir tarih itibariyle olması gerekmektedir. (ÜTS ve/veya SUT'a tabi ürünlerde sorgulanacaktır.)
-Yerli malı tekif eden istekliler, bu avantajdan yararlanabilmek için,  Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğine bağlı ilgili Oda / Borsalar tarafından “Yerli Malı Belgesi” ile belgelendirilmesi  ve bu belgenin yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilmesi zorunludur.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Komisyonca gerek görülmesi halinde ihaleden sonra numune (1 adet değerlendirme 1 adet şahit numune olmak üzere 2 adet ) ve/veya katalog istenecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

#ilangovtr

Basın No ILN01992258

27 Şub 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kütahya'nın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kütahya'nın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kütahya'nın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kütahya'nın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.