KÜTAHYA BELEDİYESİ

                                                                                                                                 T.C. KÜTAHYA BELEDİYE...

                                                                                                                                 T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Konusu: Kiralama İhalesi
1.T.C. Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından tahsisi yapılacak olan Aşağıdaki listede yazılı -24- adet “S” Plakaların kiralanması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ile ihaleye konulmuştur.
2.Kira Süreleri: Üç (3) yıldır.
3.İlk 1 (bir) yıllık kira bedeli sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren -1- (bir) ay içerisinde Belediyeye peşin olarak ödenecektir. Takip eden yılların kira bedelleri ise TÜFE (On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı) oranında belirlenecektir. Kalan yıllara ilişkin kira bedelleri ise aylık olacak şekilde tahakkuk edilecek olup, vade tarihleri ile ayın son iş günü olacaktır.
 

İhale Tarihi  / Günü  /  Saati:07 Kasım 2023  / Salı /  Tabloda belirtilen saatlerde
İhalenin Yapılacağı Yer:Belediye Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2

 

“S”   O T O B Ü S    P  L  A  K  A  L  A  R  I
S.Plaka Aylık Muhammen Kiralama Bedeli
 (KDV Hariç)
(TL)
Geçici Teminat
(TL)
İhale Saati
143 S 06079.000,009.720,0014.20
243 S 06089.000,009.720,0014.22
343 S 06099.000,009.720,0014.24
443 S 06109.000,009.720,0014.26
543 S 06119.000,009.720,0014.28
643 S 06129.000,009.720,0014.30
743 S 06139.000,009.720,0014.32
843 S 06149.000,009.720,0014.34
943 S 06159.000,009.720,0014.36
1043 S 06169.000,009.720,0014.38
1143 S 06179.000,009.720,0014.40
1243 S 06189.000,009.720,0014.42
1343 S 06199.000,009.720,0014.44
1443 S 06209.000,009.720,0014.46
1543 S 06219.000,009.720,0014.48
1643 S 06229.000,009.720,0014.50
1743 S 06239.000,009.720,0014.52
1843 S 06249.000,009.720,0014.54
1943 S 06259.000,009.720,0014.56
2043 S 06269.000,009.720,0014.58
2143 S 06279.000,009.720,0015.00
2243 S 06289.000,009.720,0015.02
2343 S 06299.000,009.720,0015.04
2443 S 06309.000,009.720,0015.06



4.İhalelere Katılacaklardan İstenen Belgeler (İhaleye Girebilme Şartları):
a. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
b. Adli Makamlardan alınmış Son üç (3) ayda alınmış Sabıka Kaydı
c. Son altı ay içinde çekilmiş iki (2) adet vesikalık fotoğraf
d. Noter tasdikli imza sirküsü (İstekli Şirket ise)
e. Tebligat için yazılı olarak adres göstermesi,
f. 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,
g. İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,
h. Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü, Ticaret ve Sicil Gazetesi, Ticaret ve Sanayi Odası Üye Kaydı
i. Bir başkası adına iştirak edeceklerin noter tasdikli vekâletnamelerini,
j. Geçici Teminatını yatırdığına dair makbuz veya Teminat Mektubu (süresiz) aslı,
k. İhale Müracaatları şahsen yapılacak olup; posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
l.  İhaleye katılan ve plaka sahibi olan kişiler, diğer plakaların ihalesine de katılabilir.
m. İhalede otobüs plakası kiralaması yapılıp, tahsis tipi otobüs olan araçlara plakalar verilecektir.

  • İhaleye katılacaklar, istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü saat 12.30’ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemine teslim etmek zorundadır.
  • İhaleye ait her türlü şartname mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Biriminde (Belediye Hizmet Binası Kat:2) görülebileceği gibi, ücretsiz olarak aynı müdürlükten alınabilir.

                                                                                                 EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
 

#ilangovtr

Basın No ILN01916632

31 Eki 2023 - 00:00 - Resmi İlanlar