TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                                                                                                                  T.C....

                                                                                                                                                  T.C.
                                                                                                                    TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
  1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda adres ve kiralama süresi belirtilen işyerleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre açık artırma suretiyle kiraya sunulacaktır.
  SIRA
NO
İHALE TARİHİSAATİADRESİNiteliğiSÜRESİ (YIL)MUHAMMEN BEDELGEÇİCİ TEMİNAT
2023/K7203.11.202311:00Ulucami Mah. Ulucami Cad.No:18Boş İşyeri3900 ₺972 ₺
2023/K7303.11.202311:10Belediye Pasajı No: Z-42Boş İşyeri3750 ₺810 ₺

2. İhale 03.11.2023 tarihinde saat 11:00’ de Belediye Encümeni huzurunda başlayacaktır.

3. İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;

Gerçek Kişilerden:

A- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu

B- İstekli adına vekâleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekâletname

C- İkametgâh belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, adli sicil kaydı.

D- Şartname bedelinin (100 TL) Belediyemiz veznelerine yatırılmış makbuzu.

E- Belediyemize borcu olmadığına dair belge.

Tüzel Kişilerden:

A- Gerçek kişilerden istenen a, b, c, d. e maddeleri

B- Bağlı olduğu Dernek, Birlik, Vakıf, Oda kayıt ve faaliyet belgesi.

C- Noter tasdikli imza sirküleri

D- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

4. Bu işe ait şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınabilir.                         

#ilangovtr

Basın No ILN01910985

25 Eki 2023 - 00:00 - Resmi İlanlar