T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

                                                                                                            T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN...

                                                                                                            T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/521 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BİLGİLERİ : Kütahya Merkez Yıldırım Beyazıt Mah. 804 Ada 137 Parsel, 2.346,20 m2 yüzölçümlü, Arsa Vasıflı Taşınmaz
KAMULAŞTIRILACAK ALAN : 2.346,20 m2
TEKLİF EDİLEN BEDEL : 11.731.000,00-TL
MALİK BİLGİLERİ : HAMZA AKTAŞ Mirasçıları VEHBİYE AKTAŞ ve müşterekleri
KAMULAŞTIRAN KURUM : Kütahya Belediye Başkanlığı
Davacı kurum vekili tarafından mahkememizin 2023/521 Esasında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,
Kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,
Duruşmanın 07/12/2023 günü saat 11.00'de yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR..

#ilangovtr

Basın No ILN01915089

25 Eki 2023 - 00:00 - Resmi İlanlar