Milletvekillerinin Meclis Performansları ve Çalışmaları

Milletvekillerinin Meclis Performansları ve Çalışmaları

Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti

2/1578 12.02.2019 Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklif

TEMYİZ HARCININ ARTIRILMASI

Teklifin Özeti Teklif ile; İcra ve İflas Kanununda temyiz yoluna başvurabilmek için 40 bin liralık parasal limitin 58 bin sekiz yüz Türk lirasına çıkarılması ve bu limitin de her yıl yeniden değerleme oranında artırılması; parasal limitlerin artırılmasına yönelik uygulama için bölge adliye mahkemelerinin kurulduğu 2/12/2016 tarihinden maddenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar geçiş hükmünün belirlenmesi; adli ve idari yargı hâkim adaylığı mülakatına girebilmek için yazılı sınavda en az yetmiş puan alma şartı getirilmesi; hâkim ve savcı adaylığının süresi ve dönemlerinin, adaylık eğitiminde yapılacak sınavlara ilişkin hususların belirlenmesi; iş yoğunluklarına göre bölge adliye mahkemelerindeki dairelerin birden fazla heyet halinde çalışabilmesi; sanığın talebi üzerine duruşma açılmaksızın bölge adliye mahkemesi dairelerince cezada indirim yapılmasına veya cezaya gerek olmadığına karar verilebilmesine ilişkin hükümlerin getirilmesi; yargılamanın hızlandırılabilmesi amacıyla Yargıtay incelemesinden geçen dosyaların doğrudan ilk derece mahkemelerine gönderilmesi öngörülmektedir.

Son Durumu KANUNLAŞTI

GAZEL sunduğu teklifi anlatırken kürsüde özetle; “Değerli milletvekilleri, bugün Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek için bir araya gelmiş bulunmaktayız.

Teklifle, farklı kanunlarda düzenleme altına alınan Ceza Muhakemesi Kanunu'nun istinafa ilişkin hükümleri revize edilmekte, Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun hâkim ve savcı adaylığı yazılı sınav ile eğitim ve staj sürecine ilişkin hükümlerinde değişiklik yapılmakta, İcra ve İflas Kanunu'nun istinaf ve temyizde parasal sınıra ilişkin hükümlerinde düzenlemeler yapılmaktadır. Teklif 13 maddeden oluşmaktadır.”

02.02.2023 GENEL KURUL KONUŞMASI

KONU; KÜTAHYA’YA YAPILAN YATIRIMLAR

İSHAK GAZEL (Kütahya) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Değerli milletvekilleri, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Kütahya'ya yapılan yatırımlarla ilgili konuşacağım. Tabii, beş dakikalık bir süre içerisinde yapılan yatırımların tamamını konuşma imkânımız maalesef yok, onun için belli bazı odak noktaları seçip o konularla ilgili birtakım açıklamalarda bulunacağım.

ÖZKAN YALIM (Uşak) - Zafer Havalimanı'ndan başla hemşerim.

İSHAK GAZEL (Devamla) - Beraber, inşallah, bir gezelim, görelim orayı; nasıl, uçuşlar devam ediyor mu, etmiyor mu; haftada dört gün İstanbul uçuşları var, şu anda yurt dışından uçuşlar devam ediyor oraya. Beraber bir görelim ve bu dezenformasyonun da önüne geçelim inşallah.

Öncelikle, organize sanayi bölgesine değinmek istiyorum. AK PARTİ iktidara gelmeden önce Kütahya'da sadece 1 adet organize sanayi bölgesi vardı ve bu organize sanayi bölgesinde 10 kadar fabrika vardı, 300-400 kişi de çalışan vardı; şu anda faal 4 organize sanayi bölgesinden bahsediyoruz. Özellikle 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde 103 tane fabrika var ve şu anda mevcut 15 bin çalışan istihdamı söz konusu. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 2'nci Organize Sanayi Bölgesi de yine AK PARTİ döneminde kurulmuş Organize Sanayi Bölgesi. Şu anda burada mevcut istihdam yaklaşık 2.500; bunun dışında Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi'nde 4.500 kişilik bir istihdam söz konusu, Gediz Organize Sanayi Bölgesi'nde de 2 bin kişilik bir istihdama ev sahipliği yapıyoruz. Bunlar faal olan organize sanayi bölgeleri, bir de inşallah önümüzdeki yıllarda tamamen faaliyete geçecek, özellikle Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi 6 milyon metrekarelik bir alanla başladığımız bir organize sanayi girişimi, şu anda 14 milyon metrekarelik alana ulaştı; tahsisatlar yapıldı, altyapı hizmetleri tamamen yapıldı, 3'üncü etap çalışmalarıyla birlikte de 20 milyon metrekarelik bir alanda hizmet görecek ve şu anda tahsisatı yapılacak arazilere toplam 19 milyar TL'lik bir yatırım söz konusu olacak, alan firmaların yapacağı yatırım ve birkaç sene içerisinde de 20 bin istihdama Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi ev sahipliği yapacak.

Tabii, burada organize sanayi bölgeleriyle oluşan istihdam ve üretim Kütahya'yı başka bir boyuta da taşıdı. Bu da ne? Kütahya, ihracatçı şehirler kapsamına girdi. 2021 yılında Kütahya 284 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 2002 yılına göre bu rakam şu demek: Yüzde 567 oranında Kütahya'nın ihracatı arttı. Tabii 2022 yılının Ocak ve Kasım ayı döneminde de 2021 yılının aynı dönemine nazaran ihracatımız yüzde 25 oranında arttı ve 322 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleşmiş oldu. Ben, burada, bütün bu organize sanayi bölgemizde çalışanları, ihracata katkı yapan, üretime katkı yapan iş adamımızdan çalışanımıza kadar, emekçimize kadar bütün Kütahyalı hemşehrilerimi tebrik ediyorum, Allah razı olsun onlardan.

Bir de değerli hemşehrilerim, Kütahya'da önemli yatırımlardan birisi: Sağlık alanında gerçekten çok büyük yatırımlar yapıldı Kütahya'ya. Şu anda Kütahya'nın bütün ilçelerinde aile sağlık merkezinden hastaneye kadar hiçbir eksiğimiz söz konusu değil. Yapım aşamasında olan birkaç tane ilçemiz var ama benim burada bahsetmek istediğim Kütahya Şehir Hastanesi. Kütahya Şehir Hastanesini de inşallah birkaç ay içerisinde teslim alacağız. 150 bin metrekarelik bir arsa üzerinde 20 bin metrekareye oturmuş bir binayla bu hastanemiz Kütahya'nın üst düzey sağlık hizmetleri almasına inşallah vesile olacak, bir sürü yeni bölümle hizmet verecek. Tabii, bu şehir hastanesinin yanında, Kütahya'da asıl önemli olan Türkiye'de bu konseptteki ilk şehir hastanesidir. 100 yataklı bir de fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesini inşallah önümüzdeki günlerde, birkaç ay içerisinde teslim alacağız. Bu da Kütahya'nın sağlık turizmi vizyonuna büyük bir katkı sağlayacak bir fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi. Bir şehir hastanesi olarak ön plana çıkacak ve vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin daha iyi sağlık hizmeti almasına sebep olacak.

Tabii, vaktim kalmadı ama Kütahya'nın turizm potansiyeline de dikkat çekmek istiyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

İSHAK GAZEL (Devamla) - Sayın Başkanım, müsaade ederseniz sözümü tamamlamak anlamında.

BAŞKAN - Tamamlayalım lütfen.

İSHAK GAZEL (Devamla) - Değerli arkadaşlar, Türkiye'deki ilk ve tek termal kayak merkezi şu anda Kütahya'da ve hizmete de açılmış vaziyette Gediz Kayak Merkezi. Şimdi bana geçen arkadaşlar buranın fotoğraflarını gönderdiler, bazen böyle bu tür fotoğrafları gördüğümüz zaman kayak merkezi olarak nam salmış yerler insanın aklına geliyor. Mesela bir Uludağ, bir Erzurum vesairedir diye akıllara geliyor ama burası gerçekten Gediz Kayak Merkezi Kütahya'da. Çok önemli bir potansiyele sahip ve iyi de bir şekilde faaliyet gösterdi, vatandaşlarımızın da büyük bir teveccühü, büyük bir talebi şu anda Gediz Termal Kayak Merkezine oluşmuş vaziyette. Ben burayı şu anda burada bulunan milletvekillerimize ve ekranlarında bizleri izleyen milletimize tavsiye ediyorum. Kütahya'nın turizm potansiyelini de bu anlamda...

14.07.2021

İSHAK GAZEL (Kütahya) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Değerli milletvekilleri, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Sağlık turizmi, kişilerin zihinsel ve bedensel sağlığına kavuşması, daha sağlıklı olması ve iyilik hâllerinin devam etmesi için planlı ve organize yurt dışı seyahatiyle oluşan bir turizm hareketliliğidir.

Pandemi öncesi verilere göre, tüm ülkelere giden yıllık medikal turist sayısı 14-16 milyon civarındadır. Her bir medikal turistin ortalama 4-6 bin dolar arası harcama yaptığı, global harcamanın ise senelik 45-72 milyar dolar bir hacme ulaştığı tahmin edilmektedir. AK PARTİ hükûmetleri döneminde gerçekleşen sağlıkta değişim ve dönüşüm sonrasında Türkiye, artık dünyada yüksek standartlarla sağlık hizmeti veren, modern sağlık tesislerine sahip ülkeler arasında yer almakta olup önemli sayıda sağlık turisti almakta ve bu da ülkemize ciddi anlamda bir katma değer sağlamaktadır.

2019 senesinde 700 bine yakın sağlık turistinden 1 milyar doların üzerinde gelir elde edildi. Covid pandemisi sonrası küresel olarak sağlık turizminde büyük bir talep artışı beklenmektedir, ülkemizin de bu hareketlilikten önemli derecede pay alacağını öngörmekteyiz. İnsanlar, başka ülkelerde en çok onkoloji, doğum, ortopedi, kozmetik, cilt, kardiyovasküler ve diş alanında tedavi görüyor. Bu hareketlilik, "medikal sağlık turizmi" başlığı altında isimlendiriliyor ancak dünya sağlık turizmi sektörü sadece medikal tıbbi turizmden ibaret değildir. "Wellness", SPA, termal, ileri yaş, engelli turizmi ve benzeri alt başlıklarıyla birlikte çok daha büyük bir hacme erişmektedir. Termal turizm, dinlenme, tatil, kongre ve benzeri amaçlarla birkaç gün süreli bir turizm türüyken, tedavi almak ya da sağlıklı yaşam için değişik programlara katılma amacı olan termal sağlık turizmi ve "wellness" turizmi on-yirmi gün konaklamalı bir turizm türüdür. Termal tatili olarak ülkemizde belirli destinasyonlar oluşmuş ise de termal sağlık turizmi alanında ülke olarak henüz istediğimiz noktada bulunamadığımızı söylemek isterim.

İşte, bu noktada, Kütahya olarak, termal sağlık turizmi alanında iyi uygulama örnekleri oluşturmaya talibiz. Kütahya, zanaat ve halk sanatları alanında UNESCO tarafından "yaratıcı şehir" unvanı almış dünyadaki 180 şehirden biridir. Sanatsal ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra doğal güzellikleriyle uzun süreli konaklayan misafirlerimiz için önemli imkânlar sunmaktadır. Zihinsel arınma, dağ yürüyüşleri, yoga gibi popüler sağlık kampları yapacaklar için Domaniç, Ilıcaksu ve Kocadağ Simav, Gölcük ve Emet, Tahtalı yayla gölleri, Kütahya Çamlıca orman bungalovları muhteşem doğa güzelliklerimizdir. Murat Dağı, bir yandan kayak tesisleriyle kış sporlarına, diğer yandan da 2.300 metrede dünyanın en yüksekteki 3 kaplıcasından 1'ine ev sahipliği yapmaktadır. Kütahya, 9 termal turizm bölgesiyle Türkiye'de en çok tescilli bölgeye sahip olan ildir. Bu bölgelerde mineral ve balneolojik özellikleri farklı çok sayıda kaplıcamız ve konaklama tesislerimiz bulunmaktadır. Halkımız arasındaki "Yoncalı'da şifa, Ilıca'da sefa" söylemi bu kaplıcalarımızın etkilerinin veciz bir ifadesidir. Emet'te şifalı yosun havuzuna girebilir, Dereli'de doğal ortamda yerden kaynayan saf kaplıca suyunun içine girmenin ayrıcalıklarını yaşayabilirsiniz.

ALİ FAZIL KASAP (Kütahya) - Hastane yok hastane, devlet hastanesi yok.

İSHAK GAZEL (Devamla) - Hisarcık Esire'de suyun cilt hastalıkları üzerindeki mucize etkisini yaşar, ailenizle birlikte Simav Eynal, Çitgöl ve Naşa kaplıca kür beldelerinde harika bir tatil geçirebilirsiniz. Tavşanlı Göbel'de oksijeni bol bir ortamda kaplıca suyunun bedeninizdeki etkilerine tanık olabilirsiniz.

ALİ FAZIL KASAP (Kütahya) - Devlet hastanesi yok.

İSHAK GAZEL (Devamla) - Kütahya, fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavi alanında nüfus ölçeğinde Türkiye'deki en yüksek tedavi kapasitesine sahip olan ildir. Şu anda, faal olan 2 branş hastanesi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanelerinde 475 yatak bulunmaktadır. Bu hastanelere ilave olarak 96 yataklı Tavşanlı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon -branş- Hastanesi de birkaç ay içerisinde hizmete girecektir.

ALİ FAZIL KASAP (Kütahya) - Doktor yok.

İSHAK GAZEL (Devamla) - Bunların yanı sıra Kütahya'da 2 adet şehir hastanesi yapılmaktadır. Bunlardan ilki şehir merkezinde genel amaçlı olarak yapılırken, diğeri ise Yoncalı kaplıca bölgesinde müstakil fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi olarak yapılmaktadır. Bu özellikte olan Türkiye'deki tek şehir hastanesi projesi Kütahya'dadır. İlimizin 2'nci devlet üniversitesi olan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, sağlık temalı bir ihtisas üniversitesi olarak kurulmuştur. "Wellness", SPA kaplıcalarıyla ilgili küresel rekabette yer alabilmek için gerekli bilimsel araştırmalar, lisansüstü eğitim, inovasyon çalışmaları, altyapı planlaması, iş organizasyonu ve kalifiye insan gücü yetiştirilmesi üniversitemizin stratejik gelişim planı içindedir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurunuz efendim.

İSHAK GAZEL (Devamla) - Bu vesileyle kıymetli rektörümüz Vural Kavuncu'ya ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum.

Değerli milletvekilleri, görüldüğü üzere Kütahya termal sağlık turizmi için önemli bir altyapıya ve büyük bir potansiyele sahiptir. Bu fırsatı turizm ve sağlık yatırımcılarının dikkatine sunuyor, ilimizin termal sağlık turizmi geleceğinde yerlerini almaya davet ediyorum.

23.07.2020 24 Temmuz Cuma günü yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi'nde görev alacak olan başta hemşehrisi Ferruh Muştuer olmak üzere imam ve müezzinlere başarı dilediğine ilişkin açıklamas

16.01.2019 Kütahya ve çevresinde yoğun kâr yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması için il özel idaresi, Kütahya Belediyesi ve Karayollarının ekipler hâlinde çalışma yaptığına ve bu çalışmalar esnasında hayatını kaybeden kepçe operatörü İbrahim Atalay'a Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin açıklamas

AİZONAİ FİLM FESTİVALİ

KONU; 2-4 Haziran tarihlerinde Kütahya'da düzenlenecek olan Aizanoi Film Festivali'ne ilişkin açıklaması

31.05.2022

İSHAK GAZEL (Kütahya) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

2-4 Haziran tarihleri arasında Kütahya'mızın tanıtımı için önemli bir organizasyon olan Aizanoi Film Festivali'nin 2'ncisi düzenlenecek. Aizanoi Film Festivali antik kentlerde düzenlenen ilk film festivali olma özelliğini taşımaktadır. Festivalle Çavdarhisar ilçesi sınırlarımızda bulunan Aizanoi Antik Kenti'nin ve Kütahya'mızın diğer kültürel unsurlarının ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılması amaçlanmaktadır. Festivale yurt içinden ve yurt dışından 2.252 film başvuru yapmıştır.

Bu organizasyona destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, organizasyonu gerçekleştiren Kütahya Valiliğimize, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine, Kütahya Sanayi ve Ticaret Odasına, Zafer Kalkınma Ajansına, Çavdarhisar Kaymakamlığı ve Belediyesine, katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum.

27.04.2021

KONU: EMET MİLLİ MÜCADELE TARİHİ VE KÜTAHYASPOR

İSHAK GAZEL (Kütahya) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum.

Değerli milletvekilleri, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Bugün, Emet ilçemizin ve kahraman Emet halkımızın Millî Mücadele döneminde göstermiş olduğu büyük fedakârlıkları ve gayretleri anlatacağım. Milli Mücadele döneminde Ege Bölgesi'nde müdafaa cemiyetinin en erken kurulduğu ilçelerimizden biri Emet ilçemizdir, "Emet Müdafaa-i Vatan Cemiyeti" ismiyle İzmir'in işgal edildiği gün Doktor Fazıl Doğan önderliğinde 15 Mayıs 1919 tarihinde kurulmuştur. Bu cemiyetin kurulmasıyla Emet Millî Müfrezesi oluşturulmuştur. 1919 yılında Osmanlı Devleti'nin kuruluş şenlikleri ilk defa Söğüt dışında Emet'te yapılarak çevredeki Yörüklerin desteği de alınmış, bu şekilde güçlendirilen Emet Millî Müfrezesi, Gediz, Alaşehir, Gördes ve Demirci'nin kurtarılmasında ve Simav'daki isyanın bastırılmasında önemli bir rol üstlenmiştir.

Emet Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Doğan'ın ve AK PARTİ İlçe Başkanımız Sayın Süleyman Ciner'in yaklaşık üç hafta önce tüm milletvekillerimize hediye olarak gönderdiği, ilçemizde Kuvayımilliye ruhunu ateşleyen ve ismi Emet Devlet Hastanemizde gururla ve büyük bir övünçle yaşatılan Doktor Fazıl Doğan'ın "Millî Mücadele Hatıralarım" adlı kitabında Emet Müdafaa-i Vatan Cemiyeti tarafından oluşturulan bu müfreze ve gösterdiği kahramanlıklar tüm ayrıntılarıyla anlatılmaktadır.

Devam Edecek

Emet ilçemiz 14 Ağustos 1921 tarihinde Yunanlılar tarafından işgal edilmiştir. 19 Nisan 1922'de Emet'te bulunan işgalcilere gıda temini için ilçeye bağlı Değirmisaz'a giden 10 kişilik Yunan birliği dönüşte Sülye Balalılar tarafından pusuya düşürülmüş, 6'sı öldürülmüştür; yaralı 4 Yunan askeri Emet'e ulaşıp kendi komutanlarına durumu bildirmiştir. Yaşanan bu durumu içine sindiremeyen Yunanlılar, Belediye Reisi Terlemez Hasan'dan son derece ahlak dışı ve intikam amacı güden taleplerde bulunmuşlardır. Biraz zaman kazanmak isteyen belediye reisi, iki gün müsaade isteyerek, Emet Müdafaa-i Vatan Cemiyeti Başkanı Hatipoğlu Mustafa Sülye'den katır yüküyle gaz yağı temin etmiş, kendi aralarında eğlence düzenleyen Yunan askerlerinin bulunduğu hükûmet binası Yüzbaşı Ahmet Ragıp, Teğmen Şakir, 7'nci Tümenden gelen erler, Emet Sülye Bala ve Eğrigözlü efeler tarafından kuşatılmış, emme basma tulumba ile gaz yağı püskürtülerek hükûmet binasını ateşe vermişler. Burada 40 kadar Yunan etkisiz hâle getirilmiştir. Bu olayın detaylı anlatımı Genelkurmay Başkanlığı Harp Dairesinin "Türk İstiklal Harbi" adlı kitabının 2'nci cildinin 6'ncı kısmının "Batı Cephesi" bölümünde yer almaktadır.


Bu olayın intikamını almak için toplanan yaklaşık 350 kişilik Yunan işgalcileri, 27 Nisan 1922 tarihinde, Cevizdere bölgesinde Yüzbaşı Ahmet Ragıp, Teğmen Şakir, 7'nci Tümenden gelen erler ve Emet Sülye Bala ve Eğrigözlü milis güçleri tarafından pusuya düşürülmüş ve 350 kişilik Yunan kuvveti burada etkisiz hâle getirilmiştir. Cevizdere yenilgisi üzerine 4 alayı Emet üzerine süren işgalci Yunan, Emet dâhil 14 köyü taş üstünde taş bırakmamacasına yakıp yıkarak bir vahşet örneği sergilemiştir. Birçok sivil hemşehrimiz ve milis kuvvetini oluşturan kahraman Emetli dedelerimiz şehit düşmüş, Belediye Reisi Terlemez Hasan Ve Porsuk Ahmet'le birlikte Umutlu, Köprücek, Sülye, Eğrigöz, Küreci ve diğer köylerimizden yaralı kurtulanlar esir edilerek Korfu Adası ve Atina'ya götürülmüşlerdir. Yine, bu yaşananlar, İbrahim Ethem Akıncı tarafından yazılan ve Türk Tarih Kurumu tarafından basılan "Demirci Akıncıları" kitabının "Emet Vekayi ve Fecayii" başlığı altında bulunmaktadır. Ayrıca, burada zarar görenlerin isimleri ve zarar beyanlarını gösteren belge cumhuriyet arşivlerinde de bulunmaktadır.


Cefakâr ve vefalı Emet halkı, yine 1928 yılında ülke genelinde başlatılan kampanyaya, tarlasını, arsasını, kolundaki bileziğini, kulağındaki küpesini satıp alınan uçağı kahraman ordumuza bağışlayarak katılmıştır. Emet ismiyle uzun yıllar ordumuza hizmet eden bu uçak, daha sonra da Türk Hava Kurumuna teslim edilmiştir. Kahramanlıkları devlet ve Genelkurmay resmî kayıtlarında tescil edilen Emet ilçemiz fiilen uzunca bir süredir de "gazi" unvanını kullanmaktadır. Bu unvanın hukuken de tescil edilmesini Gazi Meclisimizden beklemektedir.


Bu vesileyle, Millî Mücadele kahramanlarımız başta olmak üzere, tüm gazi ve şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum.


(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)


İSHAK GAZEL (Devamla) - Hemen tamamlıyorum.


BAŞKAN - Tamamlayalım lütfen.


İSHAK GAZEL (Devamla) - Genel Kurulu saygıyla selamlamadan önce de bizim Kütahyaspor'umuz 3. Lig'den 2. Lig'e çıkma aşamasında büyük bir gayret, büyük bir mücadele örneği sergiliyor. Bu hafta bir şampiyonluk maçına çıkmıştık ama maalesef berabere kaldığımız için şampiyonluğumuzu ilan edemedik. İnşallah hafta sonu, cumartesi günü, İskenderun Futbol Kulübüyle bir şampiyonluk mücadelesi yapacağız. 2. Lig'de de Kütahyaspor'umuzla inşallah o büyük coşkuyu hep beraber yaşayacağımızı ümit ediyorum ve Kütahyaspor'umuza başarılar diliyorum.

24.07.2018


KONU: ZAFER OSB TANITIMIİSHAK GAZEL (Kütahya) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.


Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın onayıyla kurulmuş ve tüzel kişiliğini sağlamıştır. Toplam 5 milyon 650 bin metrekareden oluşan Zafer Organize Sanayi Bölgemiz 2 etaba bölünmüş, 1'inci etap 3 milyon 840 bin metrekare olarak tasarlanmış, kamulaştırılması gereken şahıs parsellerin kamulaştırma işlemleri ile Hazineye ait parsellerin devir işlemleri tamamlanmıştır. Organize Sanayi Bölgemiz için gerekli doğal gaz ve elektrik ihtiyacıyla ilgili olarak da kurumlar gerekli çalışmaları bitirme aşamasına gelmişlerdir. Hâlihazırda 22 yatırımcı ön talepte bulunmuştur.


Kütahya-Afyonkarahisar yolunun 27'nci kilometresinde yola cepheli bir konumda bulunan Organize Sanayi Bölgemiz, Zafer Havalimanı'na 8, Bursa'ya 215, Afyon'a 60, Eskişehir ve Uşak'a yaklaşık 110, İzmir'e 320, Ankara'ya 315, İstanbul'a 380 kilometre uzaklıktadır. Ayrıca, Kütahya Zafer Organize Sanayi Bölgesi Gemlik Limanı'na 243, İzmir Limanı'na 320, yeni yapılmakta olan Çandarlı Limanı'na 390 kilometre, mevcut Kütahya-Afyon demir yoluna 14 kilometre ve organize sanayi bölgesi alanı yeni hızlı tren geçiş güzergâhında bulunan Altıntaş İstasyonuna da 8 kilometre uzaklıktadır.


Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nin genişlemeye açık bir noktada olması da büyük bir avantaj sağlamaktadır. 1 milyon 500 bin metrekare büyüklüğüne kadar genişleyebilecek bir durumdadır. Bu büyüklükte yekpare bir alan hem ana sanayi hem de yan sanayiyi rahatlıkla barındırabilecektir. Alan içerisinden hem 154'lük hem de 380'lik iki ana hat geçmektedir. Elektrik ihtiyacı hâlihazırda havalimanı tarafından da kullanılan ve alana 12 kilometre uzaklıkta 34,5'luk indiriciden sağlanabilmektedir. Bununla birlikte, sadece alan için kullanılacak sabit indiriciler tesis edilene kadar TEİAŞ tarafından 50 megavatlık mobil indiriciler de kullanılabilecektir.


Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nin bulunduğu bu konum ve yatırıma elverişli arazi yapısı şimdiden önemli yatırım taleplerinin oluşmasına sebep olmuştur. Ön başvuruda bulunan 22 firmanın öngörülen sabit yatırım tutarı 350 milyon TL'dir.


Zafer Organize Sanayi Bölgesi sahip olduğu teknik ve lojistik imkânların yanında yatırımcılara birtakım mali ve ekonomik fırsatlar da sunmaktadır. Yeni yatırım teşvikleri sistemine göre oluşan bütün kategorilerde değişen oran ve koşullarda yatırımcı firmalara KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, SGK işveren payı desteği, gelir vergisi ve kurumlar vergisi indirimi, faiz desteği ve yatırım yeri tahsisi desteği gibi destek unsurları sağlanmaktadır.


Zafer Organize Sanayi Bölgesi, Kütahya'yla birlikte Eskişehir, Afyonkarahisar ve Uşak illerine da hitap edebilecek konumdadır. Bu konumundan dolayı organize sanayi bölgesinde yatırım yapacak firmalar, bölge illerinde çalışan genç nüfus potansiyelinin, bölgede bulunan üniversitelerin ve bu üniversitelere bağlı olarak çalışan araştırma merkezlerinin sunduğu olanaklardan Kütahya başta olmak üzere bölge illerindeki mevcut sanayi firmalarından ve bu firmalardaki deneyimli iş gücünden yatırımın önceliklerine göre istifade edebilir, yeni iş imkânları ve yan sanayi yatırımları ortaya koyabilir.


Ayrıca, Zafer Kalkınma Ajansı bünyesindeki yatırım destek ofisi koordinatörlüğümüz ile ilimize yatırım planlayan yerli ve yabancı yatırımcıların yatırımlarıyla ilgili tüm iş ve işlemlerin tek elden takip ve koordine edilmesini sağlamaktayız.


Yine, Zafer Kalkınma Ajansıyla yurt dışından gelecek yatırımlarla ilgili yakın ilişki ve koordinasyon içerisinde çalışarak doğrudan yabancı yatırımcıların ilimize kazandırılmasını sağlıyoruz. Bu uygulamaya en güzel örnek olarak Avusturyalı kâğıt yatırımcısı Prinzhorn Holding bünyesindeki Hamburger firmasının toplamda bin kişilik istihdam ve ilk etabı 300 milyon avroluk yatırımın Kütahya'da yapılmasını verebiliriz. Yatırımcıların ilimize çekilmesine yönelik, valiliğimiz başkanlığında milletvekillerimiz, belediyemiz, ticaret ve sanayi odamız, mevcut organize sanayi bölgelerimiz gibi tüm paydaşlarla yatırım destek ofisi koordinasyonunda yatırımcıları bizzat yerlerinde ziyaret ederek ilin yatırım ortamı hakkında da bilgilendirme yapmaktayız. Kütahya'mızın büyük şehirlere, limanlara ve ulaşım noktalarına olan avantajlı konumu, Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nin hem alan olarak genişliği hem konum olarak cazibesi hem de sağladığı teşvikler, sanayinin şehir merkezlerinden uzaklaşma sürecinin yaşandığı günümüz şartlarında İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bursa gibi büyükşehirlerin bu anlamda ulaştığı doygunluk bölgemizi sanayi yatırımlarında önemli bir avantaj hâline getirmektedir.


Zafer Organize Sanayi Bölgemizin kuruluş sürecinde hiçbir desteğini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanlığı süresince bütün desteğini bize hissettiren Sayın Başbakanımız, şimdiki Meclis Başkanımız Binali Yıldırım'a; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, organize sanayi bölgesinin kuruluş aşamasını adım adım takip ederek böyle güzel bir yatırımın ortaya çıkmasını sağlayan...


(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)


İSHAK GAZEL (Devamla) - Hemen tamamlıyorum Sayın Başkanım.


BAŞKAN - Ek süre vermeyeyim, siz tamamlayın.


İSHAK GAZEL (Devamla) - Ama Altıntaş Belediye Başkanımızın mikrofondan duyması lazım, ona da teşekkür edeyim.


BAŞKAN - Siz tamamlayın, süreyi başlatmayayım.


İSHAK GAZEL (Devamla) - Valiliğimize, milletvekillerimize, belediye başkanımıza, ticaret odamıza, Zafer Kalkınma Ajansımıza ve özellikle bu yatırımın peşinde koşan Altıntaş Belediye Başkanımıza teşekkür eder Genel Kurulu saygıyla selamlarım. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)


BAŞKAN - Teşekkür ederim.

13 Mar 2023 - 13:16 Kütahya/ Tavşanli- Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kütahya'nın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kütahya'nın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kütahya'nın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kütahya'nın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.