Güleç; Memleket İçin Kabul Ettik

Yeniden Refah Partisi Kütahya Milletvekili Aday Adayı İrfan Güleç adaylığını yaptığı basın açıklaması ile duyurdu.

Güleç basın açıklmasında ;

Kıymetli Hemşerilerim değerli dava arkadaşlarım, 4yıl önce Genel Başkanımız Dr. Muhammed Ali Fatih ERBAKAN’ın Liderliğinde kurmuş olduğumuz Yeniden Refah Partimizin ilk yılında 81 il 922 ilçede teşkilatlanmasını yapmış ve kurulduğumuz yıl seçime girmeyi hak kazanan bir partiyiz.

İlk kurulduğumuz günden itibaren bu mevcut iktidar gitsin de ne olursa olsun siyasetini hiçbir zaman yapmadık. Yeniden Refah Partisinin yapmış olduğu siyaset bugüne kadar hep, memleketimizin değerli vatandaşların derdine derman olunsun da nasıl olunursa olunsun siyasetiydi, Genel başkanımız bunu, çıktığı bütün platformlarda dile getirmiştir. Kurulduğumuz günden buyana Ar-Ge Başkanlığımız tarafından, milletimizin derdine derman olacak Milli Kaynak Projelerimizi ve Milli Çözüm Önerilerimizi projelerimizi geliştirdik ve projeleri ve çözüm önerilerimizi, tüm siyasi partilere ilettik ve mevcut iktidara buyurun bizler yapmasak da olur, sizler yapın, bu projelere ülkemizin ihtiyacı var söylemini her zaman söyledik.

Bu zamana kadar Genel Başkanımıza hangi ittifaka yakınsınız diye sorulduğunda her seferinde bizim ortaya koyduğumuz Milli görüş Prensiplerimiz var ve bu prensipleri her kim onaylar ve uzlaşırsa onunla beraber olabiliriz diye defalarca aynı cevabı vermiştir.Geçen hafta Genel merkezimize gelen ittifak teklifi ile siyaset arenası hızlanmış oldu ve genel başkanımızda parti yetkili kurullarıyla istişaresini yaparak, Milli Görüş Prensipleri doğrultusunda ittifak şartlarını açıkladı , bu süreçte maddeler ile ilgili olarak her ne kadar mutabık kalınsa bile imzalanmamasından dolayı bizler tek başımıza müstakil olarak gireceğiz dedi ve Cumhurbaşkanlığına adaylığını koydu, daha sonra ki süreçte ittifak şartlarının ve mutabakat metninin imzalamanın kararı Cumhur ittifakı Lideri Cumhurbaşkanımız tarafından imzalama onayı geldi ve davet yenilenince, Genel başkanımız Ülkemizin ihtiyacı olan milletimizin menfaatleri, milli görüşün prensipleri doğrultusunda hazırlanmış olan mutabakat metnini Hayra Motor Şerre fren olabilmek için; temel prensiplerimiz olan hususlar doğrultusunda Genel Başkanımız Cumhur başkanı adaylığından feragat ederek İttifakın Memleketimiz adına kabul ettiğini 24 Mart günü duyurdu.

Bu ittifakın kabulünün nedenlerinde biri ise Karşı blokta birleşmiş olan sol, kominist sosyalist ateist fraksiyonların bir araya geldiklerini görülmesidir ve bu yapı tamamen milli görüş prensiplerine uzak olması ve yapılan mutabakata zihniyet olarak ters olmaları ortada olan bir gerçektir.

AK Parti ve Yeniden Refah Partisi, aşağıdaki temel ilkeler çerçevesinde, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde, Cumhur İttifakı çatısı altındaki partilerle birlikte hareket etmeyi kararlaştırmıştır:Türkiye, 14 Mayıs'ta, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin ötesinde, orta ve uzun vadeli geleceğini ilgilendiren temel bir tercih yapacaktır.Bu tercihin, siyasi, ekonomik, sosyal ve diplomatik sonuçları olacaktır. Partilerimiz, Cumhur İttifakındaki diğer siyasi teşekküllerle beraber, ülkenin mevcut kazanımlarını koruyarak, milletimizi asırlardır hayalini kurduğu güçlü ve büyük Türkiye hedefine yürümesi gerektiği ortak paydasında buluşmuştur.

Son yıllarda yaşanan küresel krizlerin ülkemize etkilerinin ve 6 Şubat depremlerinin yol açtığı ağır yıkımın telafisi ancak, geniş anlayış birliğine dayanan güçlü bir siyasi iradeyle sağlanabilir.Bu çerçevede, sanayiden tarıma ekonominin her alanında yüksek katma değerli üretimin teşvikini, istihdamın arttırılmasını, faiz yükünün azaltılmasını, israfın önlenmesini, savunma ve enerji sektörlerinin geliştirilmesi için seçimden hemen sonra hükümet politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır.Milletimize saygıyla duyururuz.

EKONOMİK KONULAR

Ekonomide katma değeri yüksek malların üretimine ve ihracatına ağırlık verilmesi Genel ve Yerel Yönetimlerin bütçelerinde denklik sağlanması ve ilave borçlanmalardan kaçınılması,Genel ve Yerel Yönetimlerde israfın önlenmesine azami dikkat gösterilmesi,TCMB'nin Hazineyi fonlandırmasının önündeki engellerin kaldırılması sağlanacaktır.Dış ticaret açığının azaltılmasına yönelik olarak:Enerjide yerli kaynakların kullanılmasına ağırlık verilmesine,Yenilenebilir enerji santrallerine ağırlık verilmesine,Üretimde yerli ara malların ve hammaddelerin kullanılmasının teşvik edilmesine,İHA-SİHA'lar, yerli otomobil ve diğer stratejik ürünlerin ve savunma silah ve mühimmatların üretiminin desteklenmesine gayret edilecektir. Recep KORKUTÜretimin ve verimin arttırılmasına yönelik olarak:Çiftçi, esnaf ve üretim yapan kuruluşların devlete olan faiz borçlarının silinmesi ve ana paranın faizsiz yapılandırılması, çiftçilerin arazi yerine üretim desteği ile teşvik edilmesi, traktör ve tarım aletleri ile yük nakliye araçlarının ve balıkçıların kullandığı mazottan vergi alınmaması, gübre fiyatlarında %50 devlet desteği sağlanması ve tarımsal ürünlerde kotaların kaldırılması yönünde çalışılacaktır. Dar gelirli vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltilmesine yönelik olarak:İlave vergi ve zamlardan kaçınılması,Çalışanların ve emeklilerin aylık gelirlerinin yoksulluk sınırının altında olmamasının sağlanması,Çalışanlar arasındaki ücret dengesizliklerin giderilmesi

Engellilerinin maaşlarının askari ücret seviyesine çıkarılması Kamu-özel sektör iş birliği ile yapılan yatırımların gözden geçirilmesi ve varsa haksız kazancı ortadan kaldırıcı ve önleyici tedbirlerin alınması temin edilecektir.

SOSYAL KONULAR

Dil, Din, ırk ve gelir düzeyi ayrımı yapılmadan “herkes için adalet” temin edilmesine, atamalarda adalet, liyakat ve aile bütünlüğünün dikkate alınmasına, milletimizin tüm kesimlerinin arasında birliği, beraberliği, kardeşliği tahkim edecek manevi ve kültürel değerlere ağırlık verilmesine özen gösterilecektir.Aile bütünlüğünün korunması için mevcut yasalardaki aykırı hükümlerin ayıklanmasına, manevi değerlerimize aykırı fiillerin ve sapkınlıkların önlenmesine yönelik yasal düzenlemelere, süresiz nafaka konusundaki mağduriyetlerin giderilmesine ağırlık verilecektir.Milli Eğitim müfredatının milli ve manevi değerlerimize uygun hale getirilmesi ve gerekirse aykırı sözleşmeler dâhil her türlü düzenlemelerin gözden geçirilmesi temin edilecektir.Toplum sağlığına ilişkin sözleşmelerin milli çıkarlarımıza uygun hale getirilmesine çalışılacaktır.

DIŞ POLİTİKA

D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatına işlerlik kazandırılması ve D-60 ın temellerinin atılması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bağımsız devlet statüsünün tüm dünyada kabulüne yönelik çalışmalar ve Kudüs'le ilgili kırmızıçizgiler gibi hususlarda azami hassasiyet gösterilecektir.Suriyeli göçmenlerin güvenli şekilde ülkelerine dönüşüne yardımcı olacak adımların atılması.Konularında beyanatlarımız ortada bu konularda biz iktidar olunca da bu maddeleri hayata geçireceğimizi her zaman söyledik eğer bir mutabakat varsa biran evvel hayata geçirilmesi konusunda neden ittifak yapmayalım ki, 14 Mayıs seçimlerinin hemen sonunda bu maddelerin uygulaması elzem ve şarttır. Sadece biz uygularız ve bizden başka bunu kimse yapmasın demek hiç samimi olmayacaktır ve böyle bir inadımızda yoktur.Bu mutabakat metnin bir hükmü olamaz diyenlere cevap olarak 2700 maddelik mutabakatın hükmü neyse bizim içinde bu mutabakat metnin değeri odur.Genel Başkanımız Dr. Muhammed Ali Fatih Erbakan’ında belirttiği gibi, Bizler Yeniden Refah Partisi olarak bu mutabakat metninde belirtilmiş olan, milletimizin şimdiye kadar hassasiyet göstermiş olduğu ve bundan böyle de gösterecek olduğu bu maddelerin uygulanması hususunda geçmişi binlerce yıllık tarihe sahip ve ebed müddet kalacak olan, 100 yıllık Türkiye Cumhuriyetinin Yüce meclisinde takipçisi olacağımızı bildiririz.Yeniden Refah Partisi Kütahya Milletvekili Aday Adayı İrfan GÜLEÇ

Üretimin ve verimin arttırılmasına yönelik olarak:Çiftçi, esnaf ve üretim yapan kuruluşların devlete olan faiz borçlarının silinmesi ve ana paranın faizsiz yapılandırılması, çiftçilerin arazi yerine üretim desteği ile teşvik edilmesi, traktör ve tarım aletleri ile yük nakliye araçlarının ve balıkçıların kullandığı mazottan vergi alınmaması, gübre fiyatlarında %50 devlet desteği sağlanması ve tarımsal ürünlerde kotaların kaldırılması yönünde çalışılacaktır. Dar gelirli vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltilmesine yönelik olarak:İlave vergi ve zamlardan kaçınılması,Çalışanların ve emeklilerin aylık gelirlerinin yoksulluk sınırının altında olmamasının sağlanması,Çalışanlar arasındaki ücret dengesizliklerin giderilmesi

Engellilerinin maaşlarının askari ücret seviyesine çıkarılması Kamu-özel sektör iş birliği ile yapılan yatırımların gözden geçirilmesi ve varsa haksız kazancı ortadan kaldırıcı ve önleyici tedbirlerin alınması temin edilecektir.

SOSYAL KONULAR

Dil, Din, ırk ve gelir düzeyi ayrımı yapılmadan “herkes için adalet” temin edilmesine, atamalarda adalet, liyakat ve aile bütünlüğünün dikkate alınmasına, milletimizin tüm kesimlerinin arasında birliği, beraberliği, kardeşliği tahkim edecek manevi ve kültürel değerlere ağırlık verilmesine özen gösterilecektir.Aile bütünlüğünün korunması için mevcut yasalardaki aykırı hükümlerin ayıklanmasına, manevi değerlerimize aykırı fiillerin ve sapkınlıkların önlenmesine yönelik yasal düzenlemelere, süresiz nafaka konusundaki mağduriyetlerin giderilmesine ağırlık verilecektir.Milli Eğitim müfredatının milli ve manevi değerlerimize uygun hale getirilmesi ve gerekirse aykırı sözleşmeler dâhil her türlü düzenlemelerin gözden geçirilmesi temin edilecektir.Toplum sağlığına ilişkin sözleşmelerin milli çıkarlarımıza uygun hale getirilmesine çalışılacaktır.

DIŞ POLİTİKA

D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatına işlerlik kazandırılması ve D-60 ın temellerinin atılması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bağımsız devlet statüsünün tüm dünyada kabulüne yönelik çalışmalar ve Kudüs'le ilgili kırmızıçizgiler gibi hususlarda azami hassasiyet gösterilecektir.Suriyeli göçmenlerin güvenli şekilde ülkelerine dönüşüne yardımcı olacak adımların atılması.Konularında beyanatlarımız ortada bu konularda biz iktidar olunca da bu maddeleri hayata geçireceğimizi her zaman söyledik eğer bir mutabakat varsa biran evvel hayata geçirilmesi konusunda neden ittifak yapmayalım ki, 14 Mayıs seçimlerinin hemen sonunda bu maddelerin uygulaması elzem ve şarttır. Sadece biz uygularız ve bizden başka bunu kimse yapmasın demek hiç samimi olmayacaktır ve böyle bir inadımızda yoktur.Bu mutabakat metnin bir hükmü olamaz diyenlere cevap olarak 2700 maddelik mutabakatın hükmü neyse bizim içinde bu mutabakat metnin değeri odur.Genel Başkanımız Dr. Muhammed Ali Fatih Erbakan’ında belirttiği gibi, Bizler Yeniden Refah Partisi olarak bu mutabakat metninde belirtilmiş olan, milletimizin şimdiye kadar hassasiyet göstermiş olduğu ve bundan böyle de gösterecek olduğu bu maddelerin uygulanması hususunda geçmişi binlerce yıllık tarihe sahip ve ebed müddet kalacak olan, 100 yıllık Türkiye Cumhuriyetinin Yüce meclisinde takipçisi olacağımızı bildiririz." ifadelerini kullandı.

28 Mar 2023 - 13:45 Kütahya/ Tavşanli- Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kütahya'nın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kütahya'nın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kütahya'nın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kütahya'nın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.